All Posts By

Ronald Devente

Vergunningsvrij bouwen (2)

By | Veiligheid, vergunningsvrij | No Comments

Een aanbouw achter een woonhuis aanbrengen kan tot vier meter vanaf de oorspronkelijke achtergevel vergunningsvrij. Dit schept een heleboel extra woonruimte, zeker als ook de achtergevel geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. Door het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de achtergevel zal in de meeste gevallen een ondersteuningsconstructie moeten worden aangebracht voor de achtergevel van de verdieping(en) of het dak van de aanbouw.

Echter, bij sommige woonhuizen draagt de achtergevel niet alleen de gevel die er op staat, maar verzorgt deze ook de stabiliteit van het woonhuis. Met stabiliteit wordt bedoeld de weerstand tegen schranken van het woonhuis, dit wordt veroorzaakt door wind. Ook als uw woonhuis onderdeel is van een rij woonhuizen moet er conform de bouwvoorschriften windbelasting worden gerekend alsof het een vrijstaand woonhuis betreft.

In dat geval moet de ondersteuningsconstructie dus niet alleen het gewicht van de gevel kunnen dragen (verticaal), maar tevens ook de wind op het woonhuis kunnen weerstaan (horizontaal). Alleen een stalen balk aanbrengen voldoet dan niet, er zal een stalen portaal moeten worden aangebracht. Met een portaal wordt bedoeld een stalen balk (horizontaal) met stalen kolommen (verticaal). De stalen kolommen worden tegen de bouwmuren geplaatst.

Hoe kunt u nu zelf inschatten wanneer er een balk of een portaal nodig is?

Dat is (indicatief) eenvoudig te bepalen. Bestaat uw woonhuis uit (gestorte) betonvloeren en betonwanden, dan is een stalen balk meestal voldoende. In alle andere gevallen zal een stalen portaal moeten worden aangebracht. 

Laat u goed informeren door een constructeur over wat bij uw woonhuis nodig is.

Doorbraak dragende muur woonhuis

By | Uncategorized | No Comments

Een veel voorkomende verbouwing in een woonhuis is het gedeeltelijk doorbreken van een dragende tussenmuur op de begane grond, bijvoorbeeld om een open keuken te realiseren. Afhankelijk van de grootte van de doorbraak kan in vele gevallen worden volstaan met het aanbrengen van een stalen balk onder de verdiepingsvloer. Als de verdiepingsvloer van hout is kan ervoor worden gekozen om de stalen balk in de houten balken aan te brengen om een vlak plafond te verkrijgen, bij beton is dat geen optie. Echter, door het inzagen van de houten balken van de verdiepingsvloer worden de balken verzwakt  en zullen deze (rekenkundig) moeten worden gecontroleerd, het doorbuigen van de balken of het ontstaan van trillingen kan tot problemen leiden.

Waar tevens rekening mee gehouden moet worden bij het doorbreken van een dragende muur is de verandering van de belasting (gewicht) op de fundering. Die verandering is afhankelijk van de grootte van de doorbraak en de zwaarte van de belasting die wordt opgevangen. Tevens is van belang of de fundering op staal of palen is aangebracht. Verandering van belasting op een fundering kan leiden tot zetting met scheurvorming tot gevolg en dat is op z’n minst vervelend voor uw mooie stucwerk!

Een constructeur kan de gevolgen en voorzieningen van een doorbraak van een dragende muur berekenen, dat geeft u zekerheid. Er zijn veel mensen die een stalen balk kunnen aanbrengen, een handjevol kan dat ook veilig voorschrijven.

Houdt u er trouwens rekening mee dat het doorbreken van een dragende muur vergunningplichtig is. En zoals eerder vermeldt op onze site is een constructieberekening altijd verplicht om aan te kunnen tonen dat de constructie aan het bouwbesluit voldoet.

Aanbrengen trapgat betonvloer

By | Veiligheid | No Comments

Heeft u een verdiepingsvloer van beton met een vlisotrap en wilt  daar een vaste trap in aanbrengen? Laat dat niet door een aannemer of betonzaagbedrijf uitvoeren zonder dat daar door een constructeur aan gerekend is. De kans is namelijk erg groot dat met het aanbrengen van het trapgat de vloer niet (meer) voldoet en dat daarmee een groot veiligheidsrisico wordt genomen.

Ten overvloede meld ik nog dat het aanbrengen van een trapgat een constructieve ingreep is en dus vergunningplichtig.

Een van de mogelijkheden, waarom de vloer niet voldoet, is dat zou kunnen dat de vloer niet berekend is als verblijfsruimte. Onder een verblijfsruimte wordt verstaan een woon- of slaapruimte, dit staat aangegeven op de originele bouwtekening van de woning. Als dit niet het geval is staat er meestal “onbenoemde ruimte” aangegeven. In dat geval kan de vloer zijn berekend op een lagere vloerbelasting die al niet voldoet voor een verblijfsruimte en zal het aanbrengen van een trapgat de vloer nog extra verzwakken.

Tevens zou het kunnen zijn dat de vloer doorloopt naar de buren. In dat geval heeft het aanbrengen van een trapgat in uw vloer effect op de vloer van de buren. Het zou kunnen dat die vloer dan niet meer voldoet.

Kortom, er zijn meerdere situaties mogelijk waardoor een constructie niet voldoet na het aanbrengen van een trapgat, een constructeur heeft weet van alle mogelijke situaties en kan dat voor u berekenen, wel zo veilig.

Dat een betonvloer “blijft hangen” na het aanbrengen van het trapgat wil niet zeggen dat het veilig is. Je moet niet aan de gevolgen denken als dat niet zo is………….

Vergunningsvrij bouwen

By | vergunningsvrij | No Comments

Wij ontvangen met enige regelmaat de vraag of er op een aanbouw een extra bouwlaag kan worden aangebracht. Eigenlijk zijn dat twee vragen: 1. mag er een extra bouwlaag worden aangebracht volgens het bestemmingsplan en 2. kan de constructie van de aanbouw een extra bouwlaag dragen? De eerste vraag kan meestal worden beantwoord door het raadplegen van het bestemmingsplan. De tweede vraag is vaak lastiger te beantwoorden, dit komt door het gebrek aan constructieve berekeningen en -tekeningen. Helaas heeft dit veelal te maken met het gegeven dat de aanbouw vergunningsvrij is gebouwd. Zoals al eerder op onze site vermeld is betekent vergunningsvrij dat er geen vergunning (toestemming) bij de gemeente hoeft te worden aangevraagd, maar het bouwwerk dient wel aan het bouwbesluit te voldoen. Het bouwbesluit schrijft voor welke eisen aan bouwwerken worden gesteld. Een van die eisen is dat het bouwwerk aan de veiligheidseisen voldoet. Dit betekent dat van de constructie moet zijn aangetoond dat deze aan de constructieve eisen voldoet, en aantonen kan alleen met een constructieve berekening. Vergunningsvrij betekent dus niet dat er zomaar een bouwwerk mag worden gebouwd, een constructieberekening en -tekening is altijd nodig! In 99% van alle gevallen, waar een opbouw op een aanbouw moet worden aangebracht, is niet aantoonbaar dat de constructie voldoet door het gebrek aan een constructieberekening en -tekening. Helaas kunnen die gegevens ook niet gereproduceerd worden, met als gevolg dat er niet opgebouwd kan worden.

Kortom, laat een constructieberekening en -tekening maken, buiten het feit dat het verplicht is, het kan u een teleurstelling besparen.

Bedrijfshal in Ter Aar

By | voortgang | No Comments

De voortgang van de werkzaamheden gaat gestaag door, de aannemer ligt goed op schema.

Nadat het heiwerk was afgerond zijn de paalkoppen gesneld, dit is het afhakken van de palen om de wapening in de paal vrij te maken, zodat deze in de funderingsbalk kan worden gestort.
Ook de funderingsbalken zijn inmiddels gestort en de wapening voor de vloer wordt gelegd.
Van de week de wapening gecontroleerd en dit lag er compleet en strak in, complimenten voor de aannemer, Bouw en Aannemersbedrijf Immerzeel uit Zevenhoven.