Vergunningsvrij bouwen (2)

Een aanbouw achter een woonhuis aanbrengen kan tot vier meter vanaf de oorspronkelijke achtergevel vergunningsvrij. Dit schept een heleboel extra woonruimte, zeker als ook de achtergevel geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. Door het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de achtergevel zal in de meeste gevallen een ondersteuningsconstructie moeten worden aangebracht voor de achtergevel van de verdieping(en) of het dak van de aanbouw.

Echter, bij sommige woonhuizen draagt de achtergevel niet alleen de gevel die er op staat, maar verzorgt deze ook de stabiliteit van het woonhuis. Met stabiliteit wordt bedoeld de weerstand tegen schranken van het woonhuis, dit wordt veroorzaakt door wind. Ook als uw woonhuis onderdeel is van een rij woonhuizen moet er conform de bouwvoorschriften windbelasting worden gerekend alsof het een vrijstaand woonhuis betreft.

In dat geval moet de ondersteuningsconstructie dus niet alleen het gewicht van de gevel kunnen dragen (verticaal), maar tevens ook de wind op het woonhuis kunnen weerstaan (horizontaal). Alleen een stalen balk aanbrengen voldoet dan niet, er zal een stalen portaal moeten worden aangebracht. Met een portaal wordt bedoeld een stalen balk (horizontaal) met stalen kolommen (verticaal). De stalen kolommen worden tegen de bouwmuren geplaatst.

Hoe kunt u nu zelf inschatten wanneer er een balk of een portaal nodig is?

Dat is (indicatief) eenvoudig te bepalen. Bestaat uw woonhuis uit (gestorte) betonvloeren en betonwanden, dan is een stalen balk meestal voldoende. In alle andere gevallen zal een stalen portaal moeten worden aangebracht. 

Laat u goed informeren door een constructeur over wat bij uw woonhuis nodig is.