Category

Uncategorized

Doorbraak dragende muur woonhuis

By | Uncategorized | No Comments

Een veel voorkomende verbouwing in een woonhuis is het gedeeltelijk doorbreken van een dragende tussenmuur op de begane grond, bijvoorbeeld om een open keuken te realiseren. Afhankelijk van de grootte van de doorbraak kan in vele gevallen worden volstaan met het aanbrengen van een stalen balk onder de verdiepingsvloer. Als de verdiepingsvloer van hout is kan ervoor worden gekozen om de stalen balk in de houten balken aan te brengen om een vlak plafond te verkrijgen, bij beton is dat geen optie. Echter, door het inzagen van de houten balken van de verdiepingsvloer worden de balken verzwakt  en zullen deze (rekenkundig) moeten worden gecontroleerd, het doorbuigen van de balken of het ontstaan van trillingen kan tot problemen leiden.

Waar tevens rekening mee gehouden moet worden bij het doorbreken van een dragende muur is de verandering van de belasting (gewicht) op de fundering. Die verandering is afhankelijk van de grootte van de doorbraak en de zwaarte van de belasting die wordt opgevangen. Tevens is van belang of de fundering op staal of palen is aangebracht. Verandering van belasting op een fundering kan leiden tot zetting met scheurvorming tot gevolg en dat is op z’n minst vervelend voor uw mooie stucwerk!

Een constructeur kan de gevolgen en voorzieningen van een doorbraak van een dragende muur berekenen, dat geeft u zekerheid. Er zijn veel mensen die een stalen balk kunnen aanbrengen, een handjevol kan dat ook veilig voorschrijven.

Houdt u er trouwens rekening mee dat het doorbreken van een dragende muur vergunningplichtig is. En zoals eerder vermeldt op onze site is een constructieberekening altijd verplicht om aan te kunnen tonen dat de constructie aan het bouwbesluit voldoet.