Aanbrengen trapgat betonvloer

By February 8, 2024Veiligheid

Heeft u een verdiepingsvloer van beton met een vlisotrap en wilt  daar een vaste trap in aanbrengen? Laat dat niet door een aannemer of betonzaagbedrijf uitvoeren zonder dat daar door een constructeur aan gerekend is. De kans is namelijk erg groot dat met het aanbrengen van het trapgat de vloer niet (meer) voldoet en dat daarmee een groot veiligheidsrisico wordt genomen.

Ten overvloede meld ik nog dat het aanbrengen van een trapgat een constructieve ingreep is en dus vergunningplichtig.

Een van de mogelijkheden, waarom de vloer niet voldoet, is dat zou kunnen dat de vloer niet berekend is als verblijfsruimte. Onder een verblijfsruimte wordt verstaan een woon- of slaapruimte, dit staat aangegeven op de originele bouwtekening van de woning. Als dit niet het geval is staat er meestal “onbenoemde ruimte” aangegeven. In dat geval kan de vloer zijn berekend op een lagere vloerbelasting die al niet voldoet voor een verblijfsruimte en zal het aanbrengen van een trapgat de vloer nog extra verzwakken.

Tevens zou het kunnen zijn dat de vloer doorloopt naar de buren. In dat geval heeft het aanbrengen van een trapgat in uw vloer effect op de vloer van de buren. Het zou kunnen dat die vloer dan niet meer voldoet.

Kortom, er zijn meerdere situaties mogelijk waardoor een constructie niet voldoet na het aanbrengen van een trapgat, een constructeur heeft weet van alle mogelijke situaties en kan dat voor u berekenen, wel zo veilig.

Dat een betonvloer “blijft hangen” na het aanbrengen van het trapgat wil niet zeggen dat het veilig is. Je moet niet aan de gevolgen denken als dat niet zo is………….