BOUWKUNDIG TEKEN- EN CONSTRUCTIEBURO DEVENTE

Bent u op zoek naar een professioneel team die samen met u een project op kan starten? Of bent u van plan om een omgevingsvergunning aan te vragen, ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij van Bouwkundig Teken- en Constructieburo Devente uit Hoofddorp, hebben jarenlange ervaringen in het maken van zowel bouwtekeningen als constructieberekeningen. Hiermee kunnen we uw omgevingsvergunning aanvragen bij het omgevingsloket, zo weet u zeker dat alles goed verloopt. Ook als u voor uw verbouwing geen vergunningsaanvraag nodig hebt kunt u met onze tekeningen en berekeningen prijzen aanvragen bij diverse aannemers. Al sinds 2006 werken wij als bouwkundige en constructeur samen en dat vinden onze klanten erg prettig. Één aanspreekpunt voor zowel ontwerp als constructie, wel zo handig voor u als opdrachtgever.

Wij werken onder andere in de gemeente Haarlemmermeer, waarvan Hoofddorp en Nieuw-Vennep belangrijke locaties zijn. Ook bevinden veel van onze projecten zich in Bennebroek, Leiden, Haarlem en Amsterdam. Kortom, de Randstad is ons niet vreemd. Ons team bestaat uit een bouwkundige en een constructeur, door deze unieke combinatie kunnen wij onze kennis met elkaar delen en verloopt het project soepel. Schroom niet om met ons contact op te nemen, wij staan altijd voor u klaar!

Els Devente-Honhoff

Els Devente-Honhoff

Bouwkundige

In 1990 ben ik als bouwkundig tekenaar gestart bij een architectenburo in Hoofddorp. Na vele jaren ervaring opgedaan te hebben als tekenaar en projectleider durfde ik in 2002 de stap te wagen om een eigen bouwkundig tekenburo te starten. Eerst nog op een zolderkamer, maar als snel door het groeiend aantal opdrachten verhuisd naar een woning met aparte kantoorruimte.

Als bouwkundige zorg ik er voor dat de verbouw wensen van u als opdrachtgever digitaal verwerkt worden tot een bouwtekening. Samen met de constructeur kijk ik of het ontwerp ook constructief haalbaar is. Als dit het geval is kan de aanvraag worden ingediend bij het omgevingsloket en/of kunnen bij de aannemers offertes worden opgevraagd.

Ronald Devente

Ronald Devente

Constructeur

In 1990 ben ik gestart als constructietekenaar op een ingenieursbureau in Haarlem. Na het doorlopen van de opleidingen beton- en staalconstructeur HTI ben ik in 1995 als constructeur bij een ingenieursbureau in Nieuw-Vennep gaan werken. Door de vele constructieve aanvragen via het bureau van Els ben ik in 2007 ook zelfstandig gegaan, dit blijkt een zeer goede combinatie.

Als constructeur ben ik verantwoordelijk voor het draagvermogen van het bouwwerk. Dat betekent dat ik bereken in welke dikte een bepaald materiaal moet worden toegepast om te voldoen aan het bouwbesluit. Ook controleer ik of een bestaande constructie voldoet in het geval van een functiewijziging, bijvoorbeeld van dak naar dakterras.

Laatste berichten

Doorbraak dragende muur woonhuis

By | Uncategorized | No Comments

Een veel voorkomende verbouwing in een woonhuis is het gedeeltelijk doorbreken van een dragende tussenmuur op de begane grond, bijvoorbeeld om een open keuken te realiseren. Afhankelijk van de grootte van de doorbraak kan in vele gevallen worden volstaan met het aanbrengen van een stalen balk onder de verdiepingsvloer. Als de verdiepingsvloer van hout is kan ervoor worden gekozen om de stalen balk in de houten balken aan te brengen om een vlak plafond te verkrijgen, bij beton is dat geen optie. Echter, door het inzagen van de houten balken van de verdiepingsvloer worden de balken verzwakt  en zullen deze (rekenkundig) moeten worden gecontroleerd, het doorbuigen van de balken of het ontstaan van trillingen kan tot problemen leiden.

Waar tevens rekening mee gehouden moet worden bij het doorbreken van een dragende muur is de verandering van de belasting (gewicht) op de fundering. Die verandering is afhankelijk van de grootte van de doorbraak en de zwaarte van de belasting die wordt opgevangen. Tevens is van belang of de fundering op staal of palen is aangebracht. Verandering van belasting op een fundering kan leiden tot zetting met scheurvorming tot gevolg en dat is op z’n minst vervelend voor uw mooie stucwerk!

Een constructeur kan de gevolgen en voorzieningen van een doorbraak van een dragende muur berekenen, dat geeft u zekerheid. Er zijn veel mensen die een stalen balk kunnen aanbrengen, een handjevol kan dat ook veilig voorschrijven.

Houdt u er trouwens rekening mee dat het doorbreken van een dragende muur vergunningplichtig is. En zoals eerder vermeldt op onze site is een constructieberekening altijd verplicht om aan te kunnen tonen dat de constructie aan het bouwbesluit voldoet.

Aanbrengen trapgat betonvloer

By | Veiligheid | No Comments

Heeft u een verdiepingsvloer van beton met een vlisotrap en wilt  daar een vaste trap in aanbrengen? Laat dat niet door een aannemer of betonzaagbedrijf uitvoeren zonder dat daar door een constructeur aan gerekend is. De kans is namelijk erg groot dat met het aanbrengen van het trapgat de vloer niet (meer) voldoet en dat daarmee een groot veiligheidsrisico wordt genomen.

Ten overvloede meld ik nog dat het aanbrengen van een trapgat een constructieve ingreep is en dus vergunningplichtig.

Een van de mogelijkheden, waarom de vloer niet voldoet, is dat zou kunnen dat de vloer niet berekend is als verblijfsruimte. Onder een verblijfsruimte wordt verstaan een woon- of slaapruimte, dit staat aangegeven op de originele bouwtekening van de woning. Als dit niet het geval is staat er meestal “onbenoemde ruimte” aangegeven. In dat geval kan de vloer zijn berekend op een lagere vloerbelasting die al niet voldoet voor een verblijfsruimte en zal het aanbrengen van een trapgat de vloer nog extra verzwakken.

Tevens zou het kunnen zijn dat de vloer doorloopt naar de buren. In dat geval heeft het aanbrengen van een trapgat in uw vloer effect op de vloer van de buren. Het zou kunnen dat die vloer dan niet meer voldoet.

Kortom, er zijn meerdere situaties mogelijk waardoor een constructie niet voldoet na het aanbrengen van een trapgat, een constructeur heeft weet van alle mogelijke situaties en kan dat voor u berekenen, wel zo veilig.

Dat een betonvloer “blijft hangen” na het aanbrengen van het trapgat wil niet zeggen dat het veilig is. Je moet niet aan de gevolgen denken als dat niet zo is………….

Vergunningsvrij bouwen

By | vergunningsvrij | No Comments

Wij ontvangen met enige regelmaat de vraag of er op een aanbouw een extra bouwlaag kan worden aangebracht. Eigenlijk zijn dat twee vragen: 1. mag er een extra bouwlaag worden aangebracht volgens het bestemmingsplan en 2. kan de constructie van de aanbouw een extra bouwlaag dragen? De eerste vraag kan meestal worden beantwoord door het raadplegen van het bestemmingsplan. De tweede vraag is vaak lastiger te beantwoorden, dit komt door het gebrek aan constructieve berekeningen en -tekeningen. Helaas heeft dit veelal te maken met het gegeven dat de aanbouw vergunningsvrij is gebouwd. Zoals al eerder op onze site vermeld is betekent vergunningsvrij dat er geen vergunning (toestemming) bij de gemeente hoeft te worden aangevraagd, maar het bouwwerk dient wel aan het bouwbesluit te voldoen. Het bouwbesluit schrijft voor welke eisen aan bouwwerken worden gesteld. Een van die eisen is dat het bouwwerk aan de veiligheidseisen voldoet. Dit betekent dat van de constructie moet zijn aangetoond dat deze aan de constructieve eisen voldoet, en aantonen kan alleen met een constructieve berekening. Vergunningsvrij betekent dus niet dat er zomaar een bouwwerk mag worden gebouwd, een constructieberekening en -tekening is altijd nodig! In 99% van alle gevallen, waar een opbouw op een aanbouw moet worden aangebracht, is niet aantoonbaar dat de constructie voldoet door het gebrek aan een constructieberekening en -tekening. Helaas kunnen die gegevens ook niet gereproduceerd worden, met als gevolg dat er niet opgebouwd kan worden.

Kortom, laat een constructieberekening en -tekening maken, buiten het feit dat het verplicht is, het kan u een teleurstelling besparen.

Bedrijfshal in Ter Aar (3)

By | voortgang | No Comments

Het gaat snel! De staalconstructie staat nagenoeg overeind, in 2 dagen! Ook de verdiepingsvloer ligt met trapsparing. Nog even en het pand is wind- en waterdicht en kan er aan de afbouw worden begonnen. De opdrachtgever zal tevreden zijn.

Laatste projecten

De Kwakel, Noorddammerweg

Ter Aar, Nieuwbouw bedrijfshal

Hoofddorp, Galerie de tuinkamer

Nieuw-Vennep, Herfstpark