Category

Veiligheid

Vergunningsvrij bouwen (2)

By | Veiligheid, vergunningsvrij | No Comments

Een aanbouw achter een woonhuis aanbrengen kan tot vier meter vanaf de oorspronkelijke achtergevel vergunningsvrij. Dit schept een heleboel extra woonruimte, zeker als ook de achtergevel geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. Door het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de achtergevel zal in de meeste gevallen een ondersteuningsconstructie moeten worden aangebracht voor de achtergevel van de verdieping(en) of het dak van de aanbouw.

Echter, bij sommige woonhuizen draagt de achtergevel niet alleen de gevel die er op staat, maar verzorgt deze ook de stabiliteit van het woonhuis. Met stabiliteit wordt bedoeld de weerstand tegen schranken van het woonhuis, dit wordt veroorzaakt door wind. Ook als uw woonhuis onderdeel is van een rij woonhuizen moet er conform de bouwvoorschriften windbelasting worden gerekend alsof het een vrijstaand woonhuis betreft.

In dat geval moet de ondersteuningsconstructie dus niet alleen het gewicht van de gevel kunnen dragen (verticaal), maar tevens ook de wind op het woonhuis kunnen weerstaan (horizontaal). Alleen een stalen balk aanbrengen voldoet dan niet, er zal een stalen portaal moeten worden aangebracht. Met een portaal wordt bedoeld een stalen balk (horizontaal) met stalen kolommen (verticaal). De stalen kolommen worden tegen de bouwmuren geplaatst.

Hoe kunt u nu zelf inschatten wanneer er een balk of een portaal nodig is?

Dat is (indicatief) eenvoudig te bepalen. Bestaat uw woonhuis uit (gestorte) betonvloeren en betonwanden, dan is een stalen balk meestal voldoende. In alle andere gevallen zal een stalen portaal moeten worden aangebracht. 

Laat u goed informeren door een constructeur over wat bij uw woonhuis nodig is.

Aanbrengen trapgat betonvloer

By | Veiligheid | No Comments

Heeft u een verdiepingsvloer van beton met een vlisotrap en wilt  daar een vaste trap in aanbrengen? Laat dat niet door een aannemer of betonzaagbedrijf uitvoeren zonder dat daar door een constructeur aan gerekend is. De kans is namelijk erg groot dat met het aanbrengen van het trapgat de vloer niet (meer) voldoet en dat daarmee een groot veiligheidsrisico wordt genomen.

Ten overvloede meld ik nog dat het aanbrengen van een trapgat een constructieve ingreep is en dus vergunningplichtig.

Een van de mogelijkheden, waarom de vloer niet voldoet, is dat zou kunnen dat de vloer niet berekend is als verblijfsruimte. Onder een verblijfsruimte wordt verstaan een woon- of slaapruimte, dit staat aangegeven op de originele bouwtekening van de woning. Als dit niet het geval is staat er meestal “onbenoemde ruimte” aangegeven. In dat geval kan de vloer zijn berekend op een lagere vloerbelasting die al niet voldoet voor een verblijfsruimte en zal het aanbrengen van een trapgat de vloer nog extra verzwakken.

Tevens zou het kunnen zijn dat de vloer doorloopt naar de buren. In dat geval heeft het aanbrengen van een trapgat in uw vloer effect op de vloer van de buren. Het zou kunnen dat die vloer dan niet meer voldoet.

Kortom, er zijn meerdere situaties mogelijk waardoor een constructie niet voldoet na het aanbrengen van een trapgat, een constructeur heeft weet van alle mogelijke situaties en kan dat voor u berekenen, wel zo veilig.

Dat een betonvloer “blijft hangen” na het aanbrengen van het trapgat wil niet zeggen dat het veilig is. Je moet niet aan de gevolgen denken als dat niet zo is………….