Vergunningsvrij bouwen

By January 30, 2024vergunningsvrij

Wij ontvangen met enige regelmaat de vraag of er op een aanbouw een extra bouwlaag kan worden aangebracht. Eigenlijk zijn dat twee vragen: 1. mag er een extra bouwlaag worden aangebracht volgens het bestemmingsplan en 2. kan de constructie van de aanbouw een extra bouwlaag dragen? De eerste vraag kan meestal worden beantwoord door het raadplegen van het bestemmingsplan. De tweede vraag is vaak lastiger te beantwoorden, dit komt door het gebrek aan constructieve berekeningen en -tekeningen. Helaas heeft dit veelal te maken met het gegeven dat de aanbouw vergunningsvrij is gebouwd. Zoals al eerder op onze site vermeld is betekent vergunningsvrij dat er geen vergunning (toestemming) bij de gemeente hoeft te worden aangevraagd, maar het bouwwerk dient wel aan het bouwbesluit te voldoen. Het bouwbesluit schrijft voor welke eisen aan bouwwerken worden gesteld. Een van die eisen is dat het bouwwerk aan de veiligheidseisen voldoet. Dit betekent dat van de constructie moet zijn aangetoond dat deze aan de constructieve eisen voldoet, en aantonen kan alleen met een constructieve berekening. Vergunningsvrij betekent dus niet dat er zomaar een bouwwerk mag worden gebouwd, een constructieberekening en -tekening is altijd nodig! In 99% van alle gevallen, waar een opbouw op een aanbouw moet worden aangebracht, is niet aantoonbaar dat de constructie voldoet door het gebrek aan een constructieberekening en -tekening. Helaas kunnen die gegevens ook niet gereproduceerd worden, met als gevolg dat er niet opgebouwd kan worden.

Kortom, laat een constructieberekening en -tekening maken, buiten het feit dat het verplicht is, het kan u een teleurstelling besparen.