Category

vergunningsvrij

Vergunningsvrij bouwen (2)

By | Veiligheid, vergunningsvrij | No Comments

Een aanbouw achter een woonhuis aanbrengen kan tot vier meter vanaf de oorspronkelijke achtergevel vergunningsvrij. Dit schept een heleboel extra woonruimte, zeker als ook de achtergevel geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. Door het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de achtergevel zal in de meeste gevallen een ondersteuningsconstructie moeten worden aangebracht voor de achtergevel van de verdieping(en) of het dak van de aanbouw.

Echter, bij sommige woonhuizen draagt de achtergevel niet alleen de gevel die er op staat, maar verzorgt deze ook de stabiliteit van het woonhuis. Met stabiliteit wordt bedoeld de weerstand tegen schranken van het woonhuis, dit wordt veroorzaakt door wind. Ook als uw woonhuis onderdeel is van een rij woonhuizen moet er conform de bouwvoorschriften windbelasting worden gerekend alsof het een vrijstaand woonhuis betreft.

In dat geval moet de ondersteuningsconstructie dus niet alleen het gewicht van de gevel kunnen dragen (verticaal), maar tevens ook de wind op het woonhuis kunnen weerstaan (horizontaal). Alleen een stalen balk aanbrengen voldoet dan niet, er zal een stalen portaal moeten worden aangebracht. Met een portaal wordt bedoeld een stalen balk (horizontaal) met stalen kolommen (verticaal). De stalen kolommen worden tegen de bouwmuren geplaatst.

Hoe kunt u nu zelf inschatten wanneer er een balk of een portaal nodig is?

Dat is (indicatief) eenvoudig te bepalen. Bestaat uw woonhuis uit (gestorte) betonvloeren en betonwanden, dan is een stalen balk meestal voldoende. In alle andere gevallen zal een stalen portaal moeten worden aangebracht. 

Laat u goed informeren door een constructeur over wat bij uw woonhuis nodig is.

Vergunningsvrij bouwen

By | vergunningsvrij | No Comments

Wij ontvangen met enige regelmaat de vraag of er op een aanbouw een extra bouwlaag kan worden aangebracht. Eigenlijk zijn dat twee vragen: 1. mag er een extra bouwlaag worden aangebracht volgens het bestemmingsplan en 2. kan de constructie van de aanbouw een extra bouwlaag dragen? De eerste vraag kan meestal worden beantwoord door het raadplegen van het bestemmingsplan. De tweede vraag is vaak lastiger te beantwoorden, dit komt door het gebrek aan constructieve berekeningen en -tekeningen. Helaas heeft dit veelal te maken met het gegeven dat de aanbouw vergunningsvrij is gebouwd. Zoals al eerder op onze site vermeld is betekent vergunningsvrij dat er geen vergunning (toestemming) bij de gemeente hoeft te worden aangevraagd, maar het bouwwerk dient wel aan het bouwbesluit te voldoen. Het bouwbesluit schrijft voor welke eisen aan bouwwerken worden gesteld. Een van die eisen is dat het bouwwerk aan de veiligheidseisen voldoet. Dit betekent dat van de constructie moet zijn aangetoond dat deze aan de constructieve eisen voldoet, en aantonen kan alleen met een constructieve berekening. Vergunningsvrij betekent dus niet dat er zomaar een bouwwerk mag worden gebouwd, een constructieberekening en -tekening is altijd nodig! In 99% van alle gevallen, waar een opbouw op een aanbouw moet worden aangebracht, is niet aantoonbaar dat de constructie voldoet door het gebrek aan een constructieberekening en -tekening. Helaas kunnen die gegevens ook niet gereproduceerd worden, met als gevolg dat er niet opgebouwd kan worden.

Kortom, laat een constructieberekening en -tekening maken, buiten het feit dat het verplicht is, het kan u een teleurstelling besparen.