Buro Devente, gevestigd aan Minet Stormstraat 59 2135 LV Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
 
Buro Devente houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:
 
– alleen gebruiken voor doelen die wij met u zijn overeengekomen
– niet met derden zullen worden gedeeld
– zorgvuldig zullen beveiligen
 
Buro Devente verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Buro Devente verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
– administratieve doeleinden
– communicatie over de opdracht
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Burgerservicenummer (BSN)*
 
* BSN-nummer wordt door ons buro gebruikt voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning bij het digitale Omgevingsloket Online (OLO).
Het BSN-nummer wordt alleen voor deze doelstelling gebruikt en pas als dit is opgevraagd bij de betreffende opdrachtgever. Hiervoor wordt door ons buro expliciet om toestemming gevraagd.
 
Bewaren persoonsgegevens:

 
Buro Devente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De financiële administratie wordt bewaard voor maximaal 7 jaar.
 
Delen van persoonsgegevens met derden:
 
Buro Devente deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 
– het verzorgen van de (financiële) administratie
– het verzorgen van aanvullende onderzoeks- en advieswerkzaamheden
 
Minderjarigen:
 
Onze buro is niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarige (personen  onder de 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Persoonsgegevens beveiligen:
 
Buro Devente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op info@burodevente.nl
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buro Devente en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@burodevente.nl.
 
Vragen
 
Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
 
Buro Devente
Minet Stormstraat 59
2135 LV Hoofddorp
T: (023) 5626379
E: info@burodevente.nl